Indtast din søgning
 
0
Favoritter
0
Indkøbskurv

Vedligeholdelse af døre og karme

Det er ret ligetil at rengøre og smøre produkterne. Man skal bare huske det.
 

Rengøring
Normal  rengøring udføres med klud hård opvredet i varmt vand. Ved større rengøring kan vandet tilføres dagligdags milde rengøringsmidler. Umiddelbart efter rengøring aftørres med tør klud. På intet tidspunkt må der anvendes ståluld, skurepulver eller andre slibende midler, som kan skade overfladen. Hvis tape og klistermærker bruges på overfladerne bortfalder garanti på overflader.
 

Efterjustering
Produktet kan efter kort tid have brug for en efterjustering af karm og hængselskruer, så de åbner og lukker korrekt.

Smøring
Hængsler og låse smøres efter behov 1-2 gange årligt med olie / smøremiddel egnet til dette. Olie/smøremiddel må ikke komme på produktets overflader, og sker dette skal det omgående aftørres grundigt.
 

Garanti grundlag
Produktet er til indvendig brug til lukning mellem opvarmede rum, min 5 grader.
Temperaturforskellen mellem adskilte rum må ikke overstige 5 grader.
Produktet må ikke bearbejdes, skæres eller fræses i på nogen måder.
Produktet må ikke opbevares i kolde eller fugtige omgivelser.
Ved montering skal bygningen være lukket af med alle yderdøre, vinduer mm færdig monteret, og fugtindhold i bygningen skal være nedbragt til normalt fugtindhold. For højt fugtindhold kan skade produktet.
Vores karme er et træprodukt, og knastudtræk kan forekomme.
Montering og vedligehold er udført iht. Safco's gældende vejledninger.  Se vores komplette garantibetingelser.
 

Tilladte variationer af produktet
Krumning af dørblad op til 2 mm pr. meter
Krumning af karm op til 1 mm pr. 1 meter
Difference mellem dørblads diagonale mål op til 2 mm
Overflader bedømmes i almindeligt dagslys (ikke direkte sollys) i en afstand af 1,5-2 meter