Indtast din søgning
 
0
Favoritter
0
Indkøbskurv

Garanti - Danmark

Garantivilkår for døre
Ud over 2 års reklamationsret giver Byggebilligt i Danmark en forbruger garanti på nedenfor nævnte produkter. (Se detaljer for hver produktgruppe på efterfølgende side).
 

Garantien opfatter
- rådskader i produktets trædele
- Kondens mellem glas i termoruder
- Formstabilitet på døre
- Produktets funktion - inkl. beslag

Garanti perioden regnes fra Byggebilligt's leveringsdato. Termoruder regnes fra datostemplet i ruden.
 

Garantien bortfalder
- Såfremt produktet ikke opbevares, monteres samt vedligeholdes i henhold til Byggebilligt og/eller leverandørens monterings- og vedligeholdelses anvisning.
- For skader og funktionsproblemer grundet manglende eller ingen smørelse og vedligeholdelse samt afvaskning af produktets overflade.
- for produkter der bliver belaste af ydre påvirkninger såsom: Andre bygningsdele - herunder diverse skumtyper, eksterne varme-, fugt-, kemiske- og klimapåvirkninger mm
- For farver NCS S 6500 eller mørkere, hvad angår farvens lysbestandighed samt skader, som kan opstå gennem øget varmeabsorption herunder formstabilitet. 
- For sliddele indenfor beslag (hængsler, låse, lukketøj mm.) og tætningslister, som må udskiftes med baggrund i almindelig slidtage.
- For kondens på udvendig og indvendig side af ruder
- På termiske sprængninger i glas
- For vand, der presses ind ved dørtrin på indadgående døre
- For knastgennemtrængning af overflade behandling med mindre andet er angivet.
- For rådskader på produkter, der er leveret som ubehandlet.
- På produkter, som er bearbejdet efter levering eller hvis andet fremgår på ordren.


Afstandsbedømmelse
Produkter skal bedømmes i normalt dagslys uden direkte sol- eller kunstigt lys.
 - Overflade finish - afstand 2 meter
 - Glas - afstand 2 meter

Formstabilitet
- Tilladt krumning af dørblade er op til 2 mm pr. løbende meter for de første 2 år efter levering. Derefter op til 2,5 mm pr. løbende meter.
- Tilladt difference mellem dørblads diagonal mål er op til 1 mm pr. løbende meter
-  Målingsmetode kan downloades her

Garantiforpligtelse
Garantien indebærer, at Byggebilligt udbedre fejl iht. ovennævnte garanti dækning. fejlen kan afhjælpes gennem enten reparation eller ombytning af den fejlbehæftede komponent. Garantien dækker ikke omkostninger for andet end selve produktet Byggebilligt har leveret, og derfor ikke for andre produkter eller tilslutninger, som kan blive berørt af udbedring af fejlen. Garantien dækker ej heller evt. liftanordninger eller stillads, som er nødvendig for reparation eller ombytning af produktet. 

Byggebilligt afgør, om garantifejl skal udbedres gennem reparation eller ombytning.

Garantiforpligtelse
For at behandle evt. fragtskader, skal modtagelseskontrol foretages af modtageren, og evt. fragtskader skal påføres fragtbrevet inden kvittering af forsendelsen. Derefter anmeldes skaden umiddelbart herefter til købsstedet med kopi af fragtbrevet.

Garanti iht. ovennævnte konditioner

Yderdøre, malede
- 5 års garanti mod råd
- 5 års garanti på funktion og beslag
- 5 års garanti på glas
- 8 års garanti på formstabilitet

Inderdøre i træ, malede
- 5 års garanti på funktion og beslag
- 5 års garanti på formstabilitet


Karme i træ, malede
- 5 års garanti på funktion og beslag